Advies & boomveiligheidscontrole

Doordat wij beschikken over de nodige kennis door het volgen van diverse opleidingen (European Treeworker, Boomveiligheidsinspecteur, VTA controleur) kunnen wij in een hoop gevallen van buiten de boom al zien of er zich gebreken en daarmee ook gevaren op of rond de boom bevinden. Mits er gebreken gevonden worden of er andere kwesties rondom de boom spelen kunnen wij daar een passend advies bij geven.

Handig om te weten:

In Nederland geldt een ‘zorgplicht voor bomen’. Dit houdt in dat boomeigenaren verplicht zijn om systematisch onderhoud en inspectie uit te voeren aan hun bomen. Dit om de veiligheid van objecten en personen rondom de boom te garanderen. Wanneer er na schade van toedoen van een boom geconstateerd wordt dat er niet aan de zorgplicht voldaan is, kan dit onder andere grote gevolgen hebben voor de uitkering van uw verzekering.

De zorgplicht bestaat uit drie gradaties;

  • Algemene zorgplicht: bestaat uit regulier en systematisch onderhoud van de boom. Maar ook het uitwendig controleren en rapporteren van de gezondheid van de boom en de daarbij behorende gebreken en gevaren. Hierbij is om de drie tot vijf jaar een controle vereist.
  • Verhoogde zorgplicht: bij bomen staande op een plek waarbij omvallen van de boom of afbreken van takken een groot risico voor de omgeving meebrengt. Hierbij is jaarlijkse controle verreist. Dit is een controle die jaarlijks herhaald dient te worden.
  • Onderzoeksplicht: wanneer er zichtbaar een gebrek wordt geconstateerd, moet onderzoek worden gedaan in toe hoeverre dit gevaarlijk is.

Aan te raden is om zich aan de zorgplicht te houden. Dit om in de toekomst problemen met verzekeraars of partijen met schade te voorkomen.